You are here:  / Pełnomocnictwo substytucyjne / Wniosek rozwodowy

Wniosek rozwodowy

Wniosek rozwodowy
1 vote, 3.00 avg. rating (67% score)

Jak napisać wniosek rozwodowy?

Wniosek rozwodowy musi mieć formę pisemną, a także składać się z dwóch części: petitum i uzasadnienia.

Petitum jest to zwięzłe opisanie treści swojego żądania przez wnioskodawcę. Natomiast uzasadnienie jest podaniem powodu, dla którego sąd powinien te żądania uwzględnić.

Pozew powinien zawierać:
– imię, nazwisko, dokładny adres oraz nr PESEL osoby domagającej się orzeczenia rozwodu (powoda)
– imię, nazwisko i dokładny adres drugiego małżonka (pozwanego)

Wniosek rozwodowy należy skierować do sądu okręgowego według właściwości ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania. W pozwie można też wnosić o podział majątku wspólnego małżonków. O podziale orzeka sąd, jeśli nie spowoduje to nadmiernego opóźnienia sprawy rozwodowej. Warto też napisać wniosek dotyczący przyznania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, bądź dziećmi. W pozwie zawrzeć można również wniosek o konkretne alimenty, ewentualnie wniosek dotyczący sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, jeśli istnieje taka konieczność, bądź dotyczący eksmisji jednego z małżonków.

Wniosek rozwodowy podlega opłacie sądowej w kwocie 600 zł.

Polecamy także inne wpisy: