You are here:  / Substytucja pełnomocnictwa / Substytucja pełnomocnictwa

Substytucja pełnomocnictwa

Substytucja pełnomocnictwa
1 vote, 4.00 avg. rating (77% score)

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Ustawa Kodeks Cywilny wskazuje sposób udzielania pełnomocnictw. Aby wyznaczyć osobę, która będzie nas reprezentować, wystarczy złożyć (dobrze jest to zrobić w formie pisemnej) oświadczenie woli, co skutkuje udzieleniem pełnomocnictwa. Z racji, że jest to jednostronna czynność prawna, nie jest wymagane przyjęcie upoważnienia przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może zostać udzielone do ogólnego reprezentowania podmiotu, do działania w ramach określonej kategorii spraw lub dokonania konkretnie wskazanej czynności. Powstaje jednak pytanie: czy każdy może zostać pełnomocnikiem?
Co do zasady, tak, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (przynajmniej ograniczona, jeśli czynność dopuszcza taką kategorię osób do jej dokonania). Należy jednak zwrócić uwagę na przepisy szczególne, tj. czy inny akt normatywny nie określa kręgów podmiotów, mogących reprezentować stronę. Przykładowo, ustawa Prawo własności przemysłowej wskazuje, iż pełnomocnikiem w postępowaniach o udzielenie patentu może być wyłącznie rzecznik patentowy, tj. osoba fizyczna kwalifikowana tym, że jest wpisana na listę rzeczników patentowych!