You are here:  / Substytucja pełnomocnictwa / Prawo pracy chroni kobiety w ciąży

Prawo pracy chroni kobiety w ciąży

Prawo pracy chroni kobiety w ciąży
1 vote, 5.00 avg. rating (87% score)

Polskie prawo pracy chroni kobiety w ciąży, toteż jeśli jesteś w stanie błogosławionym nie odkładaj rozmowy z szefem na ostatnią chwilę. Nie czekaj aż sam się domyśli, że jesteś w ciąży, sama to zgłoś, aby mógł się do tego odpowiednio przygotować, znajdując za ciebie ewentualne zastępstwo, bo przecież ciąża może jednocześnie oznaczać urlop macierzyński.

W czasie gdy jesteś w ciąży i masz na to potwierdzenie diagnozą lekarską, twój pracodawca nie może cię zwolnić. Jest tak również w czasie przysługującego ci urlopu macierzyńskiego, chyba że wystąpiły przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy z winy pracownicy, a organizacja związkowa reprezentująca ją w firmie wyrazi na to zgodę. Również każda umowa o pracę, jeśli tylko jest dłuższa niż jeden miesiąc zostaje automatycznie przedłużona każdej pracownicy w ciąży, do końca tej ciąży, czyli do dnia porodu, chyba że jest to umowa zawarta w celu zastępstwa pracownika. Rozwiązanie umowy za pomocą wypowiedzenia może nastąpić tylko i wyłącznie w razie likwidacji lub ogłoszenia upadłości przez pracodawcę. Jeżeli nie może on zapewnić na ten czas innego zatrudnienia, kobiecie w ciąży przysługują odpowiednie świadczenia.

Praca w czasie ciąży jest obwarowana pewnymi, jasno określonymi ograniczeniami. Kobieta w stanie błogosławionym nie może pracować w godzinach nadliczbowych. Nie wolno też wysyłać jej na delegację poza miejsce pracy bez jej zgody. Pracodawca ma też obowiązek przenieść kobietę do innej pracy, jeżeli ta, którą dotychczas wykonywała jest zabroniona dla kobiet spodziewających się dziecka oraz w razie stwierdzenia przez lekarza, że nie powinna ona wykonywać dotychczasowej pracy ze względów zdrowotnych. Jeżeli takie przeniesienie powoduje zmniejszenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy. Po ustaniu przyczyn przeniesienia, pracodawca ma obowiązek przywrócić kobietę na miejsce pracy określone w umowie o pracę. Jeżeli kobieta musi wykonać badania zlecone przez lekarza prowadzącego ciążę i nie może tego zrobić po godzinach pracy, przysługuje jej zwolnienie celem wykonania badań, za które należy jej się normalne wynagrodzenie. Zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży ustalony jest na sto procent dotychczasowego wynagrodzenia, tak więc idąc na chorobowe nic nie tracisz.

Jeżeli zainteresował cię temat pracy w czasie ciąży i przysługujących ci praw oraz obowiązków pracodawcy lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat samej ciąży i porodu, zapraszam cię na stronę internetową w całości poświęconą temu tematowi. Linki do strony pojawiły się w tym krótkim artykule już kilkukrotnie.