You are here:  / Pełnomocnictwo substytucyjne / Prawo malejącej krańcowej substytucji

Prawo malejącej krańcowej substytucji

Prawo malejącej krańcowej substytucji
1 vote, 2.00 avg. rating (57% score)

Udzielenie pełnomocnictwa

Aby wyznaczyć pełnomocnika, musimy złożyć oświadczenie woli, którego treścią upoważnimy kogoś do działania w naszym imieniu w określonych sprawach. Do udzielenia pełnomocnictwa nie jest wymagane zachowanie formy pisemnej, jednak dla celów dowodowych jest to szczególnie wskazane. Pełnomocnictwo powinno wskazywać zakres spraw, do prowadzenia których ustanawiamy pełnomocnika, pamiętając, iż ich nieokreślenie powoduje udzielenie umocowania ogólnego, tj. do wszystkich czynności poza przekraczającymi zakres zwykłego zarządu (mogącymi np. działać na naszą szkodę, pozbawiać nas uprawnień). Wyznaczając pełnomocnika, pamiętajmy, że w treści udzielanego upoważnienia możemy dopuścić ustanawianie przez niego dalszego pełnomocnika (tzw. substytuta). Nie wyrażenie tego wprost w oświadczeniu woli oznacza skuteczność domniemania zakazu cedowania kompetencji do działania w naszym imieniu na kolejną osobę. Możliwość wyznaczenia substytuta może mieć szczególne znaczenie dla nieprofesjonalnych pełnomocników, którzy mogą chcieć przekazać kompetencje wyspecjalizowanej osobie, np. radcy prawnemu.