You are here:  / Pełnomocnictwo substytucyjne wzór / Pełnomocnictwo z prawem substytucji

Pełnomocnictwo z prawem substytucji

Pełnomocnictwo z prawem substytucji
1 vote, 1.00 avg. rating (47% score)

Pełnomocnictwo

W życiu często są sytuacje, kiedy do wykonania jakiejś czynności prawnej potrzebna jest pomoc innej osoby. Na przykład, w związku z wyjazdem nie można odebrać listu poleconego z urzędu pocztowego. Wówczas pomocne będzie pełnomocnictwo pocztowe. Osoba trzecia, korzystając z pełnomocnictwa pocztowego, odbierze ten list polecony z urzędu pocztowego. Pełnomocnictwo wykorzystywane jest również w przedszkolach lub szkołach podstawowych. Rodzice, którzy nie zawsze mogą samodzielnie odebrać dziecko z placówki edukacyjnej, zostawiają pełnomocnictwo do odbioru dziecka przez osobę trzecią. Może być to krewny, na przykład, babcia lub dziadek albo ktoś ze znajomych. Pełnomocnictwa wykorzystywane są również w bankowości. Często zostawia się pełnomocnictwa do rachunku bankowego w przypadku dłuższych wyjazdów. Pełnomocnikiem zostaje osoba zaufana, ktoś z rodziny. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego może być ogólne, bez ograniczeń, a może być częściowe, tylko do określonych czynności bankowych. Taki dokument musi być podpisany własnoręcznie.