You are here:  / Pełnomocnictwo substytucyjne / Pełnomocnictwo substytucyjne wzór / Pełnomocnik substytucyjny / Prawo substytucji / Substytucja pełnomocnictwa / Substytucja wzór / Pełnomocnictwo substytucyjne opłata

Pełnomocnictwo substytucyjne opłata

Pełnomocnictwo substytucyjne opłata
1 vote, 4.00 avg. rating (77% score)

Co to jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo jest kompetencją polegającą na działaniu w cudzym imieniu. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że w bardzo dużej mierze czynności prawne wcale nie muszą być osobiście dokonywane. Istnieje jednak opcja na skorzystanie z pełnomocnictwa. Przedstawiciel nazywany jest wtedy pełnomocnikiem, z kolei osoba reprezentowana – mocodawcą. Pełnomocnictwo jest z kolei oświadczeniem woli, w którym umocowanie zostało udzielone przez mocodawcę.

Ponadto należy mieć świadomość, że pełnomocnictwo udzielane jest pełnomocnikowi przez mocodawcę w dowolnej formie. Wyjątkiem są sytuacje, gdzie szczególna forma jest wymagana przez przepisy. Przykładem może być akt notarialny. Koniecznie należy również mieć na uwadze, że mocodawca może udzielić pełnomocnictwa do dokonania tylko i wyłącznie takich czynności, jakich sam mógłby dokonać w imieniu własnym, nie mogą one ponadto mieć osobistego charakteru. Pełnomocnik musi z kolei posiadać przynajmniej ograniczoną zdolność do wykonywania czynności prawnych.