You are here:  / Pełnomocnictwo substytucyjne / Kadry i płace

Kadry i płace

Kadry i płace
1 vote, 5.00 avg. rating (87% score)

Kadry i płace

Sprawne funkcjonowanie firmy to nie tylko walka o nowe zlecenia, kontrakty, pogoń za nowymi klientami i szybkie reagowanie na ich ciągle zmieniające się i rosnące wymagania. To również konieczność sprostania regulacjom prawnym w zakresie obsługi kadrowej i płacowej. Kadry i płace to jedna z najważniejszych komórek organizacyjnych każdej firmy. Specjaliści w dziedzinie kadr i płac odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu każdej organizacji. To kadry i zespoły zarządzania zasobami ludzkimi reagują na zapotrzebowanie na kapitał ludzki przedsiębiorstwa, prowadzą procesy rekrutacji, selekcji i szkoleń. Odpowiednio dobrani, przeszkoleni pracownicy, o wysokich kwalifikacjach, to najważniejszy zasób każdej firmy. W obecnych czasach coraz trudniej o dobrze wykształconych pracowników, stąd tak istotna rola komórek kadrowych. Jednostki płac dbają o realizację zobowiązań wobec pracowników. Zajmują się terminową wypłatą wynagrodzeń, premii i nagród. Zapewniają także właściwą realizację zobowiązań publiczno-prawnych.

Polecamy także inne wpisy: