You are here:  / Pełnomocnictwo substytucyjne / Pełnomocnictwo substytucyjne wzór / Pełnomocnik substytucyjny / Prawo substytucji / Substytucja pełnomocnictwa / Substytucja wzór / Dalsze pełnomocnictwo substytucyjne

Dalsze pełnomocnictwo substytucyjne

Dalsze pełnomocnictwo substytucyjne
1 vote, 4.00 avg. rating (77% score)

Działanie w czyimś imieniu

Upoważnienie do działania w czyimś imieniu (i „na czyjąś rzecz”) może być oparte na ustawie lub oświadczeniu woli osoby, w imieniu której mamy działać. Upoważnienie oparte na ustawie nazywane jest fachowo przedstawicielstwem, a udzielone oświadczeniem mocodawcy zwane jest pełnomocnictwem.
Pełnomocnictwo jest wyrazem szczególnego zaufania wobec konkretnej osoby (pełnomocnika). Oświadczeniem możemy umocować tę osobę do działania w naszym imieniu i na naszą rzecz, z wyłączeniem czynności przekraczających zakres zwykłych czynności (np. sprzedaż naszego mienia) – te, wymagają pełnomocnictwa przynajmniej rodzajowego do konkretnego typu czynności lub szczegółowego do dokonania tej konkretnej czynności prawnej. Wyznaczając pełnomocnika, bardzo często uzupełniamy umocowanie do działania umową, tzw. stosunkiem podstawowym, w której regulujemy do czego i na jakich warunkach zobowiązany jest pełnomocnik (np. prowadzenia konkretnego typu spraw). Odmiennie niż przedstawicielstwo ustawowe, stosunek pełnomocnictwa można równie łatwo odwołać – oświadczeniem woli.