You are here:  / Substytucja wzór / Czy pełnomocnictwo substytucyjne podlega opłacie skarbowej?

Czy pełnomocnictwo substytucyjne podlega opłacie skarbowej?

Czy pełnomocnictwo substytucyjne podlega opłacie skarbowej?
1 vote, 5.00 avg. rating (87% score)

Jak ustanowić pełnomocnictwo?

Każdy kto posiada konto bankowe może upoważnić do swojego konta konkretną osobę, aby mogła ona dysponować zgromadzonymi środkami na danym koncie oraz mogła składać dyspozycje odnośnie tego konta bankowego. Ważne jest aby sporządzić oświadczenie, które będzie regulowało zakres takiego pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo do rachunku bankowego składa się pisemnie w placówce banku. Musi zawierać dane zarówno posiadacza rachunku, jak i pełnomocnika, miejsce zamieszkania oraz datę sporządzenia pisma. Dokument musi zawierać również zakres czynności,do których pełnomocnik będzie upoważniony. Można również określić czas trwania danego pełnomocnictwa. Dokument ten musi być podpisany przez osobę posiadającą rachunek a jeśli jest to wymagane również przez pełnomocnika.
Upoważnić do swojego konta bankowego można osobę fizyczną, która jest w posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. W takim przypadku nie musi być to osoba spokrewniona z właścicielem rachunku. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdej chwili gdy bank otrzyma taką dyspozycje od posiadacza rachunku. A w przypadku pełnomocnictwa jednorazowego wygasa w chwili dokonania danej czynności.